Beste vrienden, collega’s en geïnteresseerden,

Jullie zijn van harte welkom voor mijn optreden in de Abdijkerk van het Drents Museum in Assen aanstaande zondag 17 februari om twee uur, waar ik de geschiedenis van de bayan en de muziek die erop werd gespeeld zal illustreren aan de hand authentieke volksmuziek uitgevoerd op drie generaties instrumenten: één uit 1906, één uit 1940 en een modern concertinstrument uit 2009. Voor meer informatie, zie: http://www.drentsmuseum.nl/activiteiten/concert-lysenko.html.

Voor wie niet naar Assen kan komen of alvast een voorproefje wil: aanstaande zondagochtend om half 11 ben ik te zien en te horen bij Vrije Geluiden op Nederland 1: http://programma.vpro.nl/vrijegeluiden/.

Hopelijk tot ziens!

Oleg

Oleg Lysenko Vrije Geluiden

Oleg tijdens de opnamen voor Vrije Geluiden

Oleg Vrije Geluiden_2

Dear all,

You are warmly invited to my concert in the Abdijkerk of the Drents Museum in Assen this Sunday, 17 February, at 14.00, where I will illustrate the history of the bayan and the music played on it by means of authentic folk music performed on three generations of instruments: one from 1906, one from 1940 and one modern concert instrument made in 2009. For more information please go to http://www.drentsmuseum.nl/activiteiten/concert-lysenko.html.

For those of you who won’t be able to make it to Assen or who would like to get a preview: Sunday morning at 10.30 (Dutch time) I will perform on the Dutch television programme Vrije Geluiden, broadcast on channel 1, with live streaming available on http://programma.vpro.nl/vrijegeluiden/.

All best,

Oleg